21 Ekim 2013 Pazartesi

HAYTAP BAŞKANI NESRİN ÇITIRIK: "BELEDİYE GÖNÜLLÜLERE YASAK KOYAMAZ."

BU SAYFADA GÖNÜLLÜLER İLE BELEDİYELER ARASINDA YAŞANAN SORUNLARLA İLGİLİ OLARAK HAYTAP BAŞKANININ AÇIKLAMASINA YER VERİYORUZ:
Çok önemli, Katılım ricamla:Belediye Gönüllüye YASAK koyamaz, yasaya göre birlikte çalışmak ve bilgi vermek zorunda
21 Ekim 2013, 03:07
Sevgili Arkadaslar, Bu çok önemli yazıyı lüften dikkatle okuyunuz. Belediyelerin bakım evlerine giden gönüllüler orada gördükleri eksikleri söylediklerinde derhal YASAK gündeme getirilmekte. Bu tamamen yasayı ihlal etmektir. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Uygulama Yönetmeliği 7. Maddesinde belediyelerin gönüllülerle çalışması açıkça hükme bağlanmıştır. Aynı yönetmeliğin 5. maddesinde Orman Su İşleri Müdürlüğünün de gönüllülerle işbirliği halinde çalışması hükme bağlanmıştır. Bu maddeleri lütfen okuyun ve ezberleyin. Buna rağmen bakım evlerinde ki insanlık dışı koşulların, çalışmayan tembel veteriner hekim ve personelin, barınağa getirilme bahanesi ile alınıp ormanlara atılan yok edilen barınakta öldürülen hayvanların görülmemesi için belediyeler GÖNÜLLÜLERE YASAK veya SINIRLAMA koymaktadırlar.Belediyeler, bakım evlerini görmek, çocuklarına hayvan sevgisi aşılamak ve hayvan sahiplenmek için gelen ZİYARETÇİLER ile, hayvanların bakım ve beslenmelerine bizzat bakım evinde bulunarak destek veren GÖNÜLLÜLERİ ayrı tutmalıdır. Ziyaretçilere uygulanan saat sınırlaması aktif GÖNÜLLÜLERE uygulanamaz.
Sorun yaşadığınız belediyeye aşağıda ki gibi ekinde kanunlar olan yazılı müracaatı yapın. Eğer olumlu cevap gelmez ise, "Müracaatımıza rağmen bu yasal hakkımız tanınmamaktadır, ilgi belediye için soruşuturma açılmasını talep ediyorum" ifadesini içeren bir üst yazı ile eke bu aşağıda ki yazıyı koyarak Valiliğe, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ve belediye başkanının mensup olduğu partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'na yazarak soruşturma açılmasını isteyin.. Yazılarınızı nesrincitirik11@gmail.com adresine yollarsanız biz de devreye girer ve konunun takipçisi oluruz.
Selam ve sevgilerimle....Nesrin Çıtırık/ HAYTAP Başkanı

BELEDIYEYE ORNEK YAZI:Belediye Başkanlığına,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama yönetmeliğinin:
a) 7. Maddesinde " Geçici bakım evine gelen hayvanları öncelikle Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakım evlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için "yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla" görevli ve sorumlu olduğunu hükme bağlamıştır. (Ek 1)b) 5. Maddesinde ise "Sahipsiz hayvanlara ilişkin yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla görevli ve sorumludur ve Sahipsiz hayvanlara ilişkin tüm çalışma ve hizmetlerde gönüllülerle işbirliği yapılmasının sağlanması" hükme bağlanmıştır. (Ek 2)
Yasada açıkça belirtilmiş olan bu hükümlere rağmen, belediyenize ait bakım evinde "gönüllü" olarak hayvanlara sevgi ve şefkat göstererek ilgilenmemiz, bakımlarına destek olmamız, "belediyenizce engellenmekte, yasaklar ve sınırlamalar" getirilmektedir.
Bakım evine gelen "ziyaretçiler" için konan saat sınırlamasının, yasada yer alan hükümlerde açıkca tanımlanmış olan "yerel hayvan koruma görevlisi ve gönüllü kuruluşlara" uygulanması yasayı ihlal etmektir. Gönüllüler bakım evlerine ziyaret için değil, yasal hakkımız olan gönüllülük çerçevesinde "hayvanlara sevgi ve şefkat göstermek, mağdur olanlara bakımlarına ve beslenmelerine destek vermek" için sürekli olarak giderler.Oysa ziyaretçiler çocuklarına hayvan sevgisi aşılamak, hayvan sahiplenmek için bakım evine giderler."Ziyaretçi" kavramı ile "Gönüllü" kavramının kesinlikle ayrılması gereklidir.Bu bağlamda:1. Belediyeniz bakım evinde "hizmetin devam ettiği mesai saatleri içinde ve özellikle eleman eksikliği olan hafta sonları ve tatillerde" hayvanlara gönüllü bakım ve besleme desteği vermemizin engellenmemesini, yasak ve sınırlamalar getirilmemesini talep ediyoruz.2. Sahipsiz hayvanların yaşam haklarında gönüllülerin mutlaka var olması gereği kanun yapıcı tarafından da kabul edilerek, gönüllü varlığı yasaya açık bir şekilde konmuştur. Bu gerçek ışığında bakım evi koşul ve uygulamalarına ilişkin görüş ve önerilerimizin belediyenizce değerlendirilmeye alınmasını talep ediyoruz.3. Belediyeniz yetkilileri ile her 3 ayda bir, Orman Su İşleri Müdürlüğü yetkilisinin de katılacağı "Belediyenizin sahipsiz hayvanlara ilişkin toplama, kayıt altına alma, bakım evinde rehabilite edilme, kısırlaştırılma, tedavi ve sahiplendirme konusunda yasada yer alan hizmetler" konusunda "gönüllülere bilgilendirme ve önerileri değerlendirme toplantıları" yapılmasını talep ediyoruz.
Bu yazımız ayrıca Başbakanlık BİMER, TBMM Çevre Komisyonu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı, Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Valilik, Orman Su İşleri Müdürlüğü ve yerel ve ulusal basına, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu ve STK lara gönderilmiştir. Bu taleplerimizin uygulanmaması durumunda, yasal haklarımızın resmi kurumlar, kamuoyu ve basın önünde takipçisi olacağımız bilinmelidir.Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği madde madde cevaplamalar olmak kaydı ile bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
Isim, TC kimlik, Iletisim bilgileriDağıtım: BİMER, TBMM Çevre Komisyonu, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Parti Genel Merkezi, Valilik, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Partilerin Genel Merkezleri ve İl ve İlçe Başkanlıkları, Basın Kuruluşları, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvan Hakları STK ları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder