13 Kasım 2014 Perşembe


Profesör Dr. Mirat Gürol: “ KURUMLAR GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMALIDIR.”

Çevre Mühendisi Profesör Dr. Mirat Gürol, Vali Yardımcısı Hasan Bağcı Başkanlığı’nda yapılan Düzce İli Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası’nın;  Kamu Kurumlarına ve Belediyelere verdiği sorumluluğu hatırlatan etkili bir sunum yaptı.
fotoğraf: Ayhan Doğru
Orman Ve Su İşleri Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl ve İlçe Belediyelerinden Veteriner Hekimlerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının katıldığı toplantıda;  Haytap Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. Mirat Gürol: “2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası ile Belediyeler çok fazla yük altındalar,  Orman ve Su İşlerine ise, fazla iş verilmemiş, sadece denetim yetkisi verilmiştir. Ve bu kurumlar, Yerel Hayvan Gönüllüleriyle birlikte çalışma zorundadırlar.” Dedi.
“Söz konusu Yasanın birçok yerinde, gönüllülerle işbirliği yapılması zorunluluğunu belirten maddelerin olduğunu” açıklayan Gürol, “Gönüllülerin çalışmaları yakından izleme ve denetleme hakkını,  yasadan aldığını” söyledi.
“BELEDİYELERE ANLATAMIYORUZ”  
“Bu Yasa; Belediyelere kısırlaştırma ve aşılama görevini vermiştir. Yasada; Kısırlaştırılan ve tedavisi biten hayvanların; alındığı yere, doğal ortamına geri bırakılması gerektiği belirtmesine rağmen, bunu Belediyelere anlatamadıklarını” açıklayan Sayın Gürol: “ Hayvanı kısırlaştırdıktan sonra barınakta tutamazsınız. Yasada anlatılan Geçici Hayvan Barınağı’dır. Bu nedenle; sağlıklı hayvanları barınakta tutanlar hakkında soruşturma açılması yasal bir haktır.” Dedi.
KISIRLAŞTIRMA YAPILMAZSA SOKAKLARDAKİ HAYVAN SAYISI ARTAR.
“2004’de çıkarılan yasanın ruhunda; sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak, rehabilite edilerek, insanlarla birlikte sokakta yaşaması vardı; Ama bu, düzenli kısırlaştırma yapılırsa, en az hayvanların %90’nın kısırlaştırması ile mümkün olur. Yılda 3-5 hayvan kısırlaştırarak sonuç alınamaz. Eğer kısırlaştırma yapılamazsa o bölgede popülasyon artar, nüfus artınca şikayetler de artar. Şikayetler artınca da hayvanları yasal olmayan yollardan toplama yoluna gidiliyor, bu da sorunu çözmüyor. “ diyen Prof. Mirat Gürol, “Düzce Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’den, yasanın takipçisi olarak, denetimleri düzenli yapmasını beklediklerini “ söyledi.
SOKAK HAYVANLARINA ÇİP TAKILACAK.
OSİB proje kapsamında alınan ve kısırlaştırma işleminde kullanılan;  kulak küpesi, çip, çip okuyucusu Düzce Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nce barınaklara dağıtılacak. Takılan çipler sayesinde, sokakta yaşayan hayvanların hangi Belediyeye ait olduğu, ne zaman kısırlaştırma ve bakımlarının yapıldığı kayıt altına alınmış olacak.
YEREL HAYVAN GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİMİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI.
OSİB Düzce Şube Müdürlüğü’ne yerel hayvan koruma gönüllüsü olmak için başvuru yapan 27 kişinin başvurusu kurulda değerlendirildi ve gerekli eğitimin en kısa zamanda yapılarak, kartların gönüllülere verilmesi için karar alındı. Eğitim tarihi açıklanana kadar başvuru yapmak isteyenler de kayıt yaptırabilecekler.


 
-----------------


5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte verilen görevleri yapmakla görevli ve sorumlu olan
Belediyelerin alacağı tedbirler

MADDE 7 – (1) Belediyeler;

a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,

 b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,

c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla,

ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,

 d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla,
ı) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların, Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kayıtlarının yapılmasıyla,

 
MADDE 9 – (1) Sorumlu veteriner hekimler;
 a) Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden ve bu yerlere hayvanların kabul edilip uygun şartlarda bakılmasından, kayıtların tutulmasından, hayvanlara aşılama, ilaçlama, kısırlaştırma ve işaretlemenin yapılmasından, alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonundan, atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından,

 MADDE 11 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri;

 a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla,

 b) Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle,

 c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirmekle,

 ç) Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Aralık ayı içerisinde bir rapor halinde il müdürlüğüne vermekle,

 d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik olarak geçici bakımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım etmekle,

 e) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ile ilgili konularda halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla

 görevli ve sorumludur.
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder